تاريخ : ۹۰/۰۸/۲۱ | 15:58 | نویسنده :
لطیفه دوم

معلم: اجسام به چه روشهایی باردار می شوند؟

دانش آموز: به دو روش  1- انسان ها از طریق ازدواج                 2- حیوانات از طریق جفت گیری

  

لطیفه سوم

معلم: چرا آب مایع مناسبی برای خنک کردن موتور اتومبیل است؟

دانش آموز: چون همیشه یک چهار لیتری آب داخل اتو مبیل داریم

لطیفه چهارم

معلم:جسم شفاف چیست؟

دانش آموز :به جسمی که نور از آن عبور می کند.

معلم:دو مثال بزن.

دانش آموز:نردبان و غربال.

 

لطیفه پنجم

یک روز دانشمندان فیزیکی باهم قایم موشک بازی می کردند انیشتن چشم میذاره نیوتن و پاسکال قایم مشن اما نیوتن زیر پاش یک مربع یک دریک میکشه وقتی انیشتن اونو پیدا میکنه نیوتن می گه تو منو نگرفتی پاسکال را گرفتی . انیشتن میگه چرا؟ نیوتن میگه زیرا نیوتن بر متر مربع میشه پاسکال.

   • قالب وبلاگ